IBT - Institutet för kognitiv beteendeterapi - Privat psykoterapimottagning - etablerad 1980
Det finns sammantaget ett omfattande forskningsstöd för att KBT är en framgångsrik metod vid bl.a. ångestsyndrom, depression, alkoholproblem, ätstörningar, kronisk smärta, sex- och samlevnadsproblem och vissa personlighets-störningar. Rapporter kring specifika problem hos barn och ungdomar visar en liknande bild. Forskningsstödet för KBT återspeglas i rekommendationer från en mängd ansedda organisationer inom hälso- och sjukvården. Läs gärna mer genom att klicka på länkarna nedan. Som exempel kan nämnas Läkemedelsverket, SBU - Statens beredning för medicinsk utvärdering, Svenska Psykiatriska Föreningen och internationellt kända NIMH - National Institute of Mental Health och American Psychological Association, samt World Psychiatric Association.
 
Nedan visas en sammanställning av forskningsstödet för KBT av Lars-Göran Öst, professor i klinisk psykologi vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Sammanställningen illustrerar psykoterapiforskning vid en rad olika problemområden och påvisar vid vilka problem och diagnoser som det finns ett starkt stöd för att KBT är minst lika effektivt eller effektivare än annan behandling. Kategorier av empiriskt stöd (baserat på Chambless & Ollendick, 2001):
 
Kategori I
- Minst två mycket noggranna studier
- Försöksgrupper slumpvis indelade i behandling- och kontrollgrupp
- Resultat överlägset placebokontroll eller annan verksam behandling
 
Kategori II
- Minst en mycket noggrann studie
- Försöksgrupper slumpvis indelade i behandling- och kontrollgrupp
- Resultat överlägset kontroll eller annan verksam behandling
 
Kategori III
- Behandlingen är lovande
 
Vuxna - kategori I
Specifika fobier
Social fobi
Agorafobi
Paniksyndrom
Generaliserat ångestsyndrom
Tvångssyndrom
Post-traumatiskt stressyndrom
Egentlig depression
Schizofreni
Alkolmissbruk och beroende
Nikotinberoende
Anorexia Nervosa
Bulimia Nervosa
Obesitas
Impotens
Vaginismus
Sömnstörningar
Äktenskapliga problem
Borderline personlighetsstörning
Spänningshuvudvärk
Kronisk smärta (rygg)
Hypokondri
Kronisk trötthet
Dystymi
 
Vuxna - kategori II
Bipolär störning
Opiatberoende
Kokainberoende
Hetsätning
Prematur ejakulation
Bristande sexuellt intresse hos kvinnor
Orgasmstörning hos kvinnor
Sexuella avvikelser
Tics och Tourettes syndrom
Undvikande personlighetsstörning
Migrän
Kronisk smärta (heterogen)
Irritable-bowel syndrome
Raynaud’s sjukdom
Somatoformt smärtsyndrom
Dysmorfofobi
 
Barn - kategori I
Specifika fobier
Social fobi
Tvångssyndrom
Separationsångest
Generaliserat ångestsyndrom
Depression
ADHD
Autism
Uppförandestörningar
Enures
Enkopres
Återkommande huvudvärk
 
Barn - kategori II
Obesitas
Återkommande magsmärtor
Drogmissbruk hos ungdomar
 
Barn - kategori III
Kronisk smärta
 
Äldre - kategori I
Ångestsyndrom
Depression
 
Äldre - kategori II
Sömnstörningar
Demenser