IBT - Institutet för kognitiv beteendeterapi - Privat psykoterapimottagning - etablerad 1980