IBT - Institutet för kognitiv beteendeterapi - Privat psykoterapimottagning - etablerad 1980
Litteraturtips 
 
 
Ingen panik: Fri från panik- och ångestattacker i 10 steg med kognitiv beteendterapi
Per Carlbring & Åsa Hanell
Natur & Kultur ISBN: 9789127114661
 
Tillsammans: Om medkänsla och bekräftelse
Anna Kåver & Åsa Nilsonne
Natur och Kultur ISBN: 9789127113756
 

KBT i utveckling - en introduktion till kognitiv beteendeterapi
Anna Kåver
Natur och Kultur ISBN: 9127108937
 
Att leva ett liv, inte vinna ett krig.
Anna Kåver
Natur och Kultur ISBN: 9127098435
 
Om acceptans. Vem bestämmer i ditt liv. Om medveten närvaro.
Åsa Nilsonne
Natur och Kultur ISBN: 9127098451
 
Dialektisk beteendeterapi vid emotionellt Instabil personlighetsstörning: teori, strategi och teknik.
Anna Kåver & Åsa Nilsonne
Natur och Kultur ISBN: 9127083799
 
Dialektisk beteendeterapi - färdighetsträningsmanual
Marsha Linehan
Natur och Kultur ISBN: 9127073475
 
Att förstå och påverka beteendeproblem.
Olle Wadström
Psykologinsats ISBN: 9163128357
 
Fri från oro, ångest och fobier.
Maria Farm Larsson och Håkan Wisung
Forum bokförlag ISBN: 9172320109
 
Att förstå patienter med smärta.
Steven Linton
Studentlitteratur ISBN: 9144033869
 
Sov bättre
Steven Linton
ICA Bokförlag ISBN: 9153427262
 
Bli fri från dina sömnproblem : med kognitiv beteendeterapi
Jerker Hetta, Lars Ström & Richard Pettersson
Albert Bonniers Förlag ISBN: 9789100113568
 
Social fobi - effektiv hjälp med kognitiv beteendeterapi
Tomas Furmark, Annelie Holmström, Elisabeth Sparthan,
Per Carlbring & Gerhard Andersson
Liber ISBN: 9789147053285
 
Att övervinna hetsätning : ett nytt vetenskapsbaserat behandlingsprogram
Christopher G. Fairburn
Cura bokförlag och utb AB ISBN: 9789189091337
 
Höj din självkänsla med kognitiv beteendeterapi
Melanie Fennell
Viva ISBN: 9789185675036
 
Sömn : Sov bättre med kognitiv beteendeterapi (KBT)
Marie Söderström
Viva ISBN: 9789185675005
 
Social fobi - att känna sig granskad och bortgjord
Anna Kåver
Cura bokförlag och utbildning AB ISBN: 9189091124
 
Fobier
Kerstin Hellström & Åsa Hanell
Norstedts Pocket ISBN: 9789172633254
 
Skjut inte hunden. En bok om operant inlärning i vardagen.
Karen Pryor
Hundens förlag ISBN: 9107307947
 
Psykoterapins skolbildningar
Lars-Gunnar Lundh & B. Eriksson
Studentlitteratur AB ISBN: 9144470118
 
Kognitiv beteendeterapi inom psykiatrin
Lars-Göran Öst (red.)
Natur och Kultur ISBN 912710947X
 
Beteendets ABC - en introduktion till behavioristisk psykoterapi
Jonas Tamnerö & Niklas Törneke
Studentlitteratur AB ISBN: 9144043740
 
Kognitiv beteendeterapi vid tinnitus
Viktor Kaldo & Gerhard Andersson
Studentlitteratur AB ISBN: 9144042973
 
Återfallsprevention - färdighetsträning vid missbruk och beroende av alkohol, narkotika och läkemedel
Peter Wirbing
Studentlitteratur AB ISBN: 914402942X
 
Tvångssyndrom
Olle Wadström
Psykologinsats ISBN: 9163128349
 
Motiverande samtal
William R Miller, Stephen Rollnick
Kriminalvårdens förlag ISBN: 918518702X
 
Stress- och utmattningsproblem : Kognitiva och beteendeterapeutiska metoder
Niclas Almén
Studentlitteratur ISBN: 9789144027951
 
Lilla panikboken : fri från panikattacker med kognitiv beteendeterapi
Derrick Silove & Vijaya Manicavasagar
Viva ISBN: 9789185675029