IBT - Institutet för kognitiv beteendeterapi - Privat psykoterapimottagning - etablerad 1980Cecilia Croona Olde                      
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Specialist i klinisk psykologi 
Handledare i KBT
    
Inga-Lena Daleflod Lindahl        
Leg psykolog
Leg. psykoterapeut 
Specialist i klinisk psykologi                
 
Marianne Lundahl                       
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Specialist i klinisk psykologi 
Handledare i KBT
 
Christina Molnar                         
Leg. psykolog      
Specialist i arbetslivets psykologi    

Pia Norgren                                 E-post: psykolognorgren@telia.com
Leg. psykolog
Under utbildning till psykoterapeut och specialist i beroendepsykologi       
                                        
Ingrid Oremark                           E-post: ingrid.oremark@telia.com
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Specialist i klinisk psykologi
Handledare i KBT

IBT:s samarbetspartners, som hyr samtalsrum i våra lokaler:
Anna Kåver.                                E-post: ak@kaver.se     Hemsida: www.annakaver.se
Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, handledare i KBT

Magdalena Lindborg
Leg. psykolog
Under utbildning till psykoterapeut och specialist 

Leif Lund
Leg. psykolog, organisationskonsult

Charlotta Marhold
Fil. dr, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare i KBT  

Erik Rautalinko
Fil. dr, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare i KBT

Ingrid Oremark och Charlotta Marhold har landstingsavtal för psykoterapi i privat regi. Var god se http://www.1177.se/Uppsala-lan/Sok/?q=privat+psykoterapeut+uppsala#/HealthUnit för mer information