IBT - Institutet för kognitiv beteendeterapi - Privat psykoterapimottagning - etablerad 1980
Vi tar emot vuxna, ungdomar, barn och par för behandling med kognitiv beteendeterapi vid en rad olika problemområden.
 
Vi erbjuder även neuropsykiatriska utredningar och konsulttjänster inom ledarskap och organisationsutveckling och har lång erfarenhet av arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. Vi ger insatser för anställda, både i förebyggande syfte och i samband med sjukskrivning samt coachning till personer i ledande chefsbefattning.

Parallellt med det psykoterapeutiska arbetet har personalen handledningsuppdrag på psykolog- och psykoterapeututbildningen vid Institutionen för psykologi vid Uppsala universitet och Karolinska Institutet samt olika föreläsnings- och utbildningsuppdrag.
 
Vår kompetens
Legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter med särskild inriktning mot kognitiv beteendeterapi, specialister i klinisk psykologi, neuropsykologi och beroendepsykologi. Legitimerad psykolog med särskild inriktning mot kognitiv beteendeterapi (KBT), specialist i arbetslivets psykologi. Personalen deltar återkommande vid internationella konferenser och workshops. Metodutveckling genomförs kontinuerligt utifrån aktuell forskning.
och sjukvårdens sekretess och tystnadsplikt.  
 
Väntetider
Just nu har vi möjlighet att ta emot personer som har möjlighet att bekosta en behandling på egen hand eller med hjälp av arbetsgivare.

Ingrid Oremark och Charlotta Marhold har landstingsavtal för psykoterapi i privat regi. Var god se följande länkar för mer information och aktuell ledig kapacitet att ta emot patienter.
 
Pris
1400 kr privatpersoner, 45 min
1500 kr + 25% moms företagskunder, 45 min
1600 kr parterapi, 60 min

Behandlingskontakten inleds med 1-3 bedömningssamtal. Under denna fas av behandlingen formuleras en noggrann analys av problemet i ett nära och aktivt samråd mellan terapeut och klient. Utifrån problemformuleringen utformas en individuell behandlingsplan. Behandlingstiden varierar men rör sig oftast mellan ca 12-25 besök, beroende på typ av problem.  
För mer utförlig information om olika problemområden som vi har specialistkompetens att behandla, klicka gärna på rubrikerna nedan.
 
Parterapi - relationsproblem, familjerådgivning
Missbruk, beroendeproblematik, inkl. spelberoende
 
Vid akuta behov hänvisar vi till den psykiatriska akutmottagningen, ingång 12 vid Akademiska sjukhuset. Akutmottagningen hittar du i det nybyggda huset för psykiatrin på sjukhusområdet.Den specialiserade psykiatriska akutmottagningen är öppen dygnet runt.
Telefonnummer 018-611 25 00.
Akademiska sjukhuset rekommenderar att man i första hand vänder sig till sin husläkare eller närmaste psykiatriska öppenvårdsmottagning.